T-Barrier Collagen Membran

Kategoriler:

Açıklama

T-BARRIER COLLAGEN MEMBRANE
Resorbe olabilen kollojen membran dental cerrahide yönlendirilmiş doku rejenerasyonuna endikedir.
YÖNLENDİRİLMİŞ DOKU REJENERASYON T-BARRIER COLLAGEN MEMBRANE VE HYDROXILAPATITE MATERYAL SİSTEMİ

TEKNİK VE MATERYA ÖZELLİKLER:

T-Barrier Collagen Membrane yeni kemik rejenerasyonu gereken her vakaya endikedir ve öncelikle oral cerrahi ,periodontoloji ve implantolojide kullanılır.
T-Barrier Collagen Membrane hayvan kaynaklı saf ve yüksek kaliteli bir kollojendir ve CE standartlarında sıkı kontrollü üretim aşamalarından geçirilerek üretilmiştir.
T-Barrier Collagen Membrane lyofilizedir ve alerjik değildir.
T-Barrier Collagen Membrane defect bölgesi üzerine güvenli bir bariyer oluşturacak şekilde optimal pürüzlü yüzeye sahiptir. Bunun yanı sıra stabilitesi için sture etmeye gerek yoktur.Bir yandan da bağ dokusu altında epitelyum hücrelerinin oluşumunu engeller ve kavite içerisinde osteoblastların kolonileşmelerine olanak sağlayarak yeni kemik oluşumuna katkıda bulunur.
Maksimum esnek ve dokuya yapışabilmesi defect bölgesine çok kolay uygulanmasına adapte edilmesine olanak verir.
T-Barrier Collagen Membrane total olarak 180 günde resorbe olur dolayısıyla ikinci cerrahiye gerek kalmaz.
Optimal Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu için; yeni kemik oluşumu gereken defect kavitesi içerisindeki bölgeyi korumak için greft materyalleri kullanılmalıdır.T-Barrier Collagen Membrane otojen kemikle ve piyasada bulunan farklı kemik greftleri ile uyumludur.
T-Barrier Collagen Membrane akut enfeksiyon ve kontamine olmuş yaralara kontroendikedir.

PAKETLENMESİ VE KORUNMASI:

Her kutuda 2 adet ayrı ayrı çift zarflarda gama ışınlarıyla steril edilerek paketlenmiş 23x23x0,25 mm ebatlarında T-Barrier Collagen Membrane vardır.
KULLANIMI:Kullanma aşamasında steril aletler kullanılmalıdır. İlk zarfı açan kişi cerrahi bölgedeki herhangi bir yere dokunmamalıdır. İlk zarfı açan kişi ikinci zarfı steril bir bölgeye koymalıdır. İkinci zarf steril bir aletle açılmalıdır. Membran vakada gereksinim duyulan bölgeye uygulanabilir. En iyi sonucu alabilmek için membran kemik defekti özerini tamamen örtecek ve sağlıklı kemiğin içerisine 2-3mm girecek şekilde yerleştirilmelidir. Başlangıçta membran sert görünebilir fakat steril su,fizyolojik solüsyon,plazma yada kanla ıslatıldığı zaman formunu ve pürüzitesini kaybetmeksizin istenilen şekle sokulabilir.Membran son aşamada steril bir tutkaçla yerleştirilebilir. Membranın ekspoze olması durumunda ,epitelyum hücreler bölgeyi kaplayana kadar klorexsidin içeren jel ile bölgenin korunması önerilmektedir. T-Barrier Collagen Membrane’ nin diğer uygulamaları ise; sinüs membranını korumak yada onarmak için sinüs liftlerde, kret yükseltmelerinde oluşan yırtılma vakalarında, kemik greftlerinin yerleşimine yardımcı olmakta, periapikal cerrahilerde, yeni kemik oluşumu gereken her bölgede kullanılabilir.

ÖNLEMLER:

T-Barrier Collagen Membrane tek kullanımlıktır. Yeniden steril edilmesi mümkün değildir. Ayrıca 40 derecenin altında saklanmalıdır.Bu materyaller diş hekimleri ve uzman doktorlar tarafından kullanılabilir. T-Barrier Collagen Membrane’ ı kullanmadan önce sterilizasyon indikatörüne steril olduğundan emin olmak için dikkat ediniz